Vi brinner för Linedance
 

Fire On Line
ideell förening
Org.nr: 802503-1363
Adress
c/o Schoegje
Bergakungsvägen 9, 141 41 Huddinge

Telefon
Helena Schoegje 070-888 93 91
Giggi Wänqvist 070-341 87 95

Mail
info@fireonline.se
helena@fireonline.se
giggi@fireonline.se

PlusGirokonto 80 61 17-8 

Swish 1235930557