Vi brinner för Linedance
 

Terminologi inom Linedance
OBS
! Stegkombinationerna görs med start antingen på höger eller vänster fot.

Anchor Step
Korsa höger fot bakom vänster fot (i tredje position, alltså vänster häl mot höger hålfot), steg med vänster på stället, steg med höger på stället.
Applejacks                                                                                                                                                                                            Stå med fötterna bredvid varandra. Ha vikten på vänster trampdyna och höger häl,
vrid vänster häl ut till vänster samtidigt som du vrider höger tå till höger. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget
Brush
Att göra en svepande rörelse med fotens trampdyna mot golvet.
Bump
Vickande höftrörelse åt något håll.
Cha 
 Cha                                                                                                                                                                                               

Dansrytm som räknas 1&2
Stig fram med höger fot och ta ett snabbt kort steg med vänster, som sätts intill höger.
Stig fram med höger fot igen.
Kan göras i en framåtrörelse eller diagonalt eller i sidled.
Charleston
Görs på fyra takter
Peka med höger tå framåt. Sätt ner höger fot strax bakom vänster. Peka med vänster tå bakåt.
Sätt fram vänster fot i dess utgångsläge.
Kan även göras med en svepande rörelse.
Chase Turn (Step Turn Step)
Kliv fram på höger fot. Vänd 1/2 varv åt vänster och lägg över vikten på vänster fot utan att lyfta eller flytta vänster ben, kliv fram på höger fot
Chassé
Takten räknas 1&2
Kliv ut med höger fot till höger, dra vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot, kliv ut med höger fot till höger.
Coaster Step
Kliv bak med höger fot. Sätt vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot. Kliv fram med höger fot.
Coaster Cross, höger
Kliv bak med höger fot. Sätt vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot.Korsa höger framför vänster fot.
Cross Rock
Kliv fram och korsa höger fot framför vänster och gunga framåt. Gunga tillbaka på vänster fot.
Cross Shuffle
Liknar en vanlig shuffle, men med korsade ben: Kliv fram och korsa vänster fot över höger, dra höger fot intill vänster, fortsätt till höger med vänster fot
Cross Unwind ½ Turn
Korsa höger fot bakom vänster (böj lite på knäna), snurra ½ varv åt höger och sträck på benen igen.
Cross Unwind Full Turn
Korsa höger fot bakom vänster och vänd ½ varv åt höger. Ha mestadels vikten på höger fot under hela snurren, fortsätt snurra ½ varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot.
(Böj lite på knäna för bättre resultat)
CW = Clockwise
Medsols.
CCW = Counter Clockwise (Anti Clockwise)
Motsols.
Flick
Spark bakåt eller bakåt åt sidan. Böj höger ben bakom vänster eller ut i sidan
Grapevine
Kliv till höger med höger fot. Korsa vänster fot bakom höger. Kliv till höger med höger fot.
Placera vänster fot intill höger (alternativ avslutning på den fjärde takten: scuff, kick, touch, stomp)
Heel Grind
Med hälen i golvet vrids framfoten från ena sidan till den andra
Heel Jack
Görs på takt 1&2&.
1 Kliv snett bakåt med höger fot
& Sätt fram vänster häl
2 Ta tillbaka vänster häl och lägg över vikten på vänster
& Toucha höger fot intill vänster eller korsa höger över vänster
Heel Swiches
Görs på takt 1&2&
1 Sätt fram höger häl snett framåt
& sätt ner höger fot bredvid vänster
2 Sätt ut vänster häl snett framåt
& sätt ner vänster fot bredvid höger
Heel Strut
Sätt fram höger häl, Släpp ner höger tå
Hinge (”gångjärn”)
Sätt ut höger fot och lägg över vikten på höger, vänd ½ åt vänster och lägg över vikten på vänster fot
Hip Rolls
Rulla höfterna medsols eller motsols
Hitch
Dra upp benet framför dig med böjt knä. Foten hamnar då i höjd med knät på det benet du står på
Hook
Korsa höger fot framför vänster skenben
Jazz Box
Korsa höger fot över den vänstra. Kliv bakåt med vänster fot. Sätt höger fot en liten bit ut till höger. Sätt vänster fot intill den högra.
Jumping Jacks
Hoppa isär med benen.
Hoppa och korsa benen.
Kick Ball Change
Steget räknas som 1&2.
1 kicka med höger fot framåt
& Sätt ner höger fot bredvid vänster
2 Byt tillbaka vikten på vänster fot
Kick Ball Step
Steget räknas som 1&2.
1 kicka med höger fot framåt
& Sätt ner höger fot bredvid vänster
2 Tag ett steg fram på vänster fot
Lock Step
Kliv fram med höger fot, dra vänster fot mot höger och lås den bakom höger fot
Mashed Potato
En synkoperad manöver som förflyttar sig bakåt.
Kliv bakåt med höger fot. Placera den bakom vänster fot med hälen lätt vridet till vänster.
Vrid ut höger häl till höger.
Kliv bakåt med vänster fot. Placera den bakom höger fot med hälen lätt vriden till höger.
Vrid ut vänster häl till vänster
Upprepa stegmönstret i så många takter som dansbeskrivningen kräver
Mambo Step
Kliv till höger och lägg över vikten på höger fot. Lägg tillbaka vikten på vänster. Sätt höger fot bredvid vänster.
Alternativt kan mambo step göras framåt/bakåt
Monterey ¼ eller ½ Turn
Point ut höger fot till höger. Dra in höger fot intill vänster samtidigt som du vrider ¼ eller ½ varv åt höger, sätt ner vikten på höger fot. Point ut vänster fot till vänster. Sätt ned vänster fot intill höger
Paddle ½ Turn
Med vikten på vänster fot hela tiden
Stå på vänster fot. Vänd 1/4 åt vänster och dra upp höger knä i en hitch. Peka höger fot ut till sidan.  Vänd 1/4 åt vänster och dra upp höger knä i en hitch. Peka höger fot ut till sidan
Pigeon Toes
Starta med vikten jämnt fördelad mellan fötterna. Gå upp på tå och sära på hälarna.
Sätt tillbaka hälarna till mitten och ner på golvet.
Pivot ½ Turn (Step Turn)
Kliv fram på höger fot. Vänd ½ varv åt vänster och lägg över vikten på vänster fot utan att lyfta eller flytta vänster ben.
Prissy Walk
Vrid kroppen något åt vänster och sätt höger fot framför vänster
Vrid kroppen något åt höger och sätt vänster fot framför höger
Rolling Vine (Grapevine )
På takt 1 vrider man  ¼ varv, på takt 2 vrider man ½ varv och på takt 3 vrider man ¼ varv.
Rock Step
Kliv fram med höger fot, lyft lite på vänster häl, lägg tillbaka vikten på vänster fot
Rumba Box
(Kan även startas åt höger och framåt)
Kliv till vänster, sätt höger fot bredvid vänster, kliv fram med vänster, håll en takt. Kliv till höger med höger fot, sätt vänster fot bredvid höger, kliv bak med höger, håll en takt
Sailor Step
1. Korsa vänster fot bakom höger &. kliv till Höger med höger fot 2. sätt vänster fot bredvid höger
Sailor Step 1/4 Turn Left
1. Korsa vänster fot bakom höger och vänd 1/4 åt vänster &. Sätt höger fot intill vänster 2. Kliv fram med vänster fot
Scuff
Att göra en svepande rörelse framåt med hälen mot golvet. "Klacka" gärna i så det låter ordentligt.
Shimmy
Görs oftast på 4 takter
1. Kliv till höger med höger fot 2-3. Dra vänster fot intill höger och skaka på axlarna 4. toucha vänster fot intill höger (Alternativ Klapp)
Shuffle
Görs framåt eller bakåt
Kliv framåt med höger fot. Dra vänster fot jämsides intill höger och lägg över vikten på vänster fot. Kliv fram med höger fot igen.
Shuffle Full Turn
Kliv fram på vänster fot och vänd ½ åt vänster. Kliv bak med höger fot. Vänd ½ och kliv fram på vänster fot.
Side Switches
1. Toucha höger tå till höger &. Sätt ner höger fot bredvid vänster 2. Toucha vänster tå till vänster
Slide
Kan göras på olika antal takter. Efter att ha tagit ett steg åt något håll så dras den andra foten ut med golvet tills de är bredvid varandra.
Step Turn
Kliv fram på höger fot. Vänd 1/2 varv åt vänster och lägg över vikten på vänster fot utan att lyfta eller flytta vänster ben
Stomp
Att stampa i golvet med hela foten.
Sweep
Gör en släpande, svepande rörelse med foten
Swivel
Med båda fötterna tillsammans, flytta tår eller hälar åt samma håll
Vikten på framfötterna ,vrid båda hälarna till vänster
Vikten på hälarna, vrid båda tårna till vänster
Vikten på framfötterna ,vrid båda hälarna till vänster
Klappa händerna eller håll en takt
Toe Fan
Starta med fötterna ihop. Stå med vikten på den vänstra foten och vinkla ut höger fot till höger utan att flytta hälen vinkla tillbaka foten igen så du står med fötterna ihop igen
Toe Strut
Sätt fram höger tå. Släpp ner höger häl
Twinkle (Waltz takt)
korsa vänster över höger
kliv till höger med på höger fot
sätt vänster fot bredvid höger
Vine, se Grapevine
Weave
Korsa vänster över höger. Kliv till höger med höger fot. Korsa vänster bakom höger. Kliv till höger med höger fot.