Vi brinner för Linedance
 

 


Helena Schoegje  
Började dansa linedance 2005  
Instruktör sedan 2008  
helena@fireonline.se



Giggi Wänqvist
Började dansa linedance 2005
Instruktör sedan 2007
giggi@fireonline.se